Klangstenen

Här är jag på Laikarhajd på Gotland, där det finns en klangsten. Den låter metalliskt när jag har en sten och spelar på den. Lite häftigt faktiskt.

Klangstenen Läs mer »