Klangstenen

Här är jag på Laikarhajd på Gotland, där det finns en klangsten.
Den låter metalliskt när jag har en sten och spelar på den.
Lite häftigt faktiskt.

Varukorg