Hälsomässor/Marknader

Välkommen Marja-Leena med vänner

* Välkommen Falun Dafa (Falun Gong)/Svenska föreningen för Falun Dafa
Marja-Leena Koivuluoto med vänner.


De kommer att sälja till självkostnadspris Falun Gong-böcker och DVD.
Vi vill gärna dela ut flyers om Falun Gong. De lär ut hur man viker
lotusblommor av papper.

På öppna platsen i mässhallen visar de Falun Dafa lördag och söndag kl. 14.30
hemsida: https://sv.falundafa.org/
Facebook: https://www.facebook.com/FalunDafaSE