Tarot, Kort, Profetia, Mörk, Ljus, Skuggor, Glöd

Det finns många myter om Tarotleken. Ingen vet med säkerhet hur gammal den är eller varifrån den kommer. Det finns en mängd olika teorier om att den härstammar från Kina, Indien eller Egypten. Den finns dokumenterad från 1300 talets Frankrike.

Tarotkor har varit i bruk sedan urminnes tider för att spå och sia om framtiden. De kan även användas för att se bakåt i tiden och att se på sitt nuläge med inriktning på en personlig utveckling samt att meditera till.

Enligt uppgifter finns det ca 300 olika lekar men de flesta påminner om varandra/har likheter, men kan se att grunden finns starkt kvar oavsett vilken konstnär som har målat den. För det som skiljer dem år är – konstnären.