Andliga upplevelser är inte bara mystiska och attraherande – de ger också en unik  möjlighet till självinsikt och personlig utveckling.

En välkänd form av andlig upplevelse är en vision där du ser, hör och känner en plats eller upplever en situation. Visioner påverkar alla sinnen och kan leda till att du förlorar uppfattningen om var du befinner dig för en stund.

Ett andligt besök fungerar på samma sätt, men kräver närvaron av ett andligt väsen, till exempel en ängel som visar sig i  den materiella världens omgivningar.

Meditation ger en möjlighet att framkalla en andlig upplevelse. Tekniker som tex visualisering kan hjälpa, liksom även metoden att meditera på ett särskilt ställe eller tillsammans med en viss person.

drömmar kan visioner eller andliga besök uppträda. Om du gör det till en vana att skriva drömdagbok som du skriver i när du vaknar, kan du komma ihåg dina drömmar och förstå dem.

Många behöver komma i trans för att framkalla andliga upplevelser, särskilt om man använder hypnotiska regressionstekniker som sägs kunna återföra minnen från tidigare liv upp till medvetandet.

Själen är din förbindelse med det gudomliga, med vad den är exakt och hur den fungerar har många teologiska och filosofiska inriktningar haft åsikter om i åratal. Om du tror på själen måste du också tro på din egen odödlighet, för även om den fysiska kroppen förgås kommer anden eller kärnan – alltså själen – fortsätta existera efter döden.

Flera personer som religioner som har försökt lösa den stora gåtan som själen har blivit förvirrade.