Vad gör en shaman och vad är shamanism?

Shaman – klok gubbe och medicinman. En shaman gör samma sak som s.k. kloka gubbar och gummor ägnat sig åt i alla tider: De flesta av oss har väl någon gång hört berättas om någon som kan stämma blod,
ta bort vårtor, hitta för- svunna föremål och liknande.

De flesta känner till shaman som indianernas medicinmän, samernas nåjd och de afrikanska medicinmännen.

Vad man menar med shaman eller shamanism är olika beroende på vem man frågar. Man kan säga så här:
”En shaman reser, med hjälp av sina kraftdjur och andehjälpare, till andra delar av verkligheten (andevärlden) för att hämta kraft och/eller information tillbaka till den här delen av verkligheten i något helande syfte.”

För att verkligen kunna kalla sig för Shaman tillkommer några saker till som möjligen är lite mer svårdefinierade: Man bör ha uppnått en viss kunskapsnivå, erfarenhet och skicklighet, man bör på något sätt ha blivit initierad och man bör möjligen också verka i något slags socialt sammanhang.

Urgammal kunskap.
Det rör sig om en synnerligen gammal konst, kanske lika gammal som människan själv. Man tror att den växt fram under årtusenden utifrån människors behov av att på olika sätt hantera sin tillvaro:
Att behålla hälsan hos individen, i gruppen, hos bytesdjuren, i livsmiljön.
Att tillfredställa sina materiella och andliga behov både individuellt och kollektivt.
Att hantera de stora existentiella frågorna om liv och död, meningen med alltihop och frågan om hur allt kom till.
En teori går ut på att man har behållit de tekniker som fungerat och förkastat det som inte fungerat och på så sätt har shamanismen växt fram genom årtusendenas lopp.

Det tycks som om shamanismen existerat hos de flesta folk över hela jorden under jagar och samlar stenåldern.
Hos många folk har sedan traditionen av olika anledningar brutits, t.ex. p.g.a. införandet av någon större religion.

Hos vissa folk har dock traditionen levt kvar obruten. Idag håller många av de som fått sin tradition bruten på att återerövra sin relation med shamanismen. Detta sker på alla håll över hela jorden