Hypnos, hypnoterapi och coaching/samtal är ett arbetssätt som fler
och fler använder sig av och många har upptäckt att
det ger mycket bra resultat. Vi kallar det vaken hypnos.

Samtal är ett samspel mellan terapeut och klienten. 
Syftet är att hjälpa dig att uppnå de resultat du önskar i
ditt liv och utvecklas på det sätt du vill. 

Terapeutens roll är att hjälpa dig att fokusera på det som är väsentligt för
dig och organisera dina erfarenheter så att du kan komma på
de lösningar som passar just dig i din situation. 

”Gör du det du alltid har gjort får du det du alltid fått.”

– Fokuserar på det du vill ha, ditt mål och hur du ska nå det.

– Uppmuntrar dig att lära känna dina egna värderingar
och leva efter dem för att nå dina mål.


– Du blir hjälpt att få tillgång till dina resurser och motiverar
dig till att göra DITT bästa.


– Hjälpt med att agera och handla mot dina mål kan det hjälpa
dig att göra en strategi som gör ditt målet synligt


Kostnad
800 kronor i timmen!