Rökstenen

En känd vikingatida runsten – den har en lång och gåtfull text ristad i sig.
I anslutning till stenen fanns det en byggnad som man kunde läsa om runor.
Platsen för att se denna sten ligger i Röks socken vid Röks kyrka.

Varukorg