Tai Chi, Taiji, Taijiquan, Kampsport, Taiji Händer

Namnet består av två kinesiska ord: qi och gong.
Qi syftar på den finstämda energi som ger den fysiska kroppen liv och rörelse.
Gong betyder upprepat arbete.

En kampsportsutövares upprepande, enkla spark – och slagserier kallas wu- (kampsports-) gong.
Qigong och dess föregångare är en mycket gammal tradition i Kina – det finns belägg för att människor för över 5000 år sedan imiterade djurens rörelser för att undvika kyla och fukt om vintern. Genom åren har qigong utvecklats och förbättrats av buddhister, konfucianister och daoister, infödda läkare och kampsportsutövare.

Qigong bygger på två grundläggande tankar: den är subtil och den riktar sig inåt. Den är subtil därför att qi av naturen är icke-fysisk och icke-subsdstantiell. Den riktar sig inåt därför att det är dit man kanaliserar energin. Qigong förutsätter ett medvetande som skiljer sig från vår vanliga uppfattningsförmåga; den som vill ägna sig åt qigong måste vara uppmärksam och känslig.

Qigong utvecklar kroppens energi på fyra olika grundläggande sätt: genom kroppshållning, energiska rörelser, andning och meditation.

Det har utvecklas många olika qigongtekniker och skolor genom åren:
Buddhistisk –  , daoistisk- , medisinsk (qi-)gong och kampsportsgong.