Du kan använda pendeln till att hela, spå och vägleda din framtid.
Du kan kommunicera med ditt högre jag/sin inre vägledning och intuition på ett lätt sätt.

Skaffa dig en pendel och ställ frågorna.
Vill pendeln kanske inte svara, är det inte meningen att du nu skall ha ett svar, och det är ju i sig ett svar det med.

Köp av pendel
När du köper dig en ny pendel är det bra att du pendlar ja och nej för att se hur denna pendel svarar. Det kan bero på person eller pendel hur den svänger för ja respektive nej