För att berika ditt liv utnyttja energin från månen, naturens element, växterna och djuren.

Månens magi
Månen och dess faser har stor inverkan på naturen och spelar en viktig roll i många magiska traditioner. Månen har varit föremål för dyrkan i många hundra år.

Månen påverkar vädermönstren, skapar tidvatten och har inflytande på jordskalv.
Häxor och hedningar tillber månen som en gudinna med tre ansikten – jungfru, moder och den gamla. Varje fas i månens tilltagande och avtagande faser styr olika former av magi och hur den utförs.

Växternas magi
Alla växter har unika magiska egenskaper.
Blommor används ofta i samband med magi och vissa blommor, i synnerhet deras kronblad, kan användas till särskilda ritualer eller läggas i amulettpåsar.
Blommor bärs för sina egenskapers skull som beskydd, också i blomsterkransar vid bestämda tidpunker av året.
Du kan också göra rökelser av blommorna.

Elementens magi
I många alternativa behandlingsformer och trossystem och jord, luft, eld och vatten varit i nyckelposition, i tex kristallterapi, Feng Shui och chakrahealing.