Naturens magi

För att berika ditt liv utnyttja energin från månen, naturens element, växterna och djuren.

Månens magi
Månen och dess faser har stor inverkan på naturen och spelar en viktig roll i många magiska traditioner. Månen har varit föremål för dyrkan i många hundra år.

Månen påverkar vädermönstren, skapar tidvatten och har inflytande på jordskalv.
Häxor och hedningar tillber månen som en gudinna med tre ansikten – jungfru, moder och den gamla. Varje fas i månens tilltagande och avtagande faser styr olika former av magi och hur den utförs.

Växternas magi
Alla växter har unika magiska egenskaper.
Blommor används ofta i samband med magi och vissa blommor, i synnerhet deras kronblad, kan användas till särskilda ritualer eller läggas i amulettpåsar.
Blommor bärs för sina egenskapers skull som beskydd, också i blomsterkransar vid bestämda tidpunker av året.
Du kan också göra rökelser av blommorna.

Elementens magi
I många alternativa behandlingsformer och trossystem och jord, luft, eld och vatten varit i nyckelposition, i tex kristallterapi, Feng Shui och chakrahealing.