Energins strömmar

Qi flödar i ett nätverk av kanaler – meridianer – i kroppen. Även om meridianer inte syns kan de mätas med elektriska instrument, och de tros ligga alldeles under huden.

Det finns tolv huvudmeridianer, och de flesta av dem står i direkt förbindelse med något organ i kroppen. Qi flödar i en viss riktning i meridianerna och följer ett förutbestämt förlopp som börjar i lungorna och slutar i levern. På så vis kommer energin att passera genom alla meridianerna och alla inre organ, från kroppens yttre delar och in, och sedan tillbaka ut igen.

Hos en frisk individ flödar rikligt med qi i rätt riktning genom alla meridianer. Om flödet blockeras eller störs blir man sjuk, och blockeringen måste lösas upp för att man ska kunna bli frisk igen.