med samtal för DIN personliga utveckling

Jag använder min intuition, livserfarenhet och tarotkort lek.
Under vårt samtal kommer våra guider och hjälpare att ge
vägledning om din fortsatta personliga utveckling.

Samtal för att hitta nya tankesätt på situation som du har.
Att prata med någon som lyssnar och som ser saker ur
annan vinkel. Ett samarbeta för att se var du står i din situation.

Om vi under sessionen får sällskap av andevärlden eller om
någon anhörig kommer på besök, kommer vi att ta med det
de vill tala om för DIG.

En session är på ca 40 minuter
Pris: 800 kr