Massage är en av de äldsta och mest behagliga behandlingsformerna. Använd den för att bearbeta musklerna eller lindra stress.

I dag, då vår livsstil har blivit mer komplex och stressig, är massage mer än någonsin en färdighet som är bra att kunna. Och att ha förmågan att kunna dela den med familj och vänner är både roligt och värdefullt för alla parter.

Massage kan lindra ett oroligt barn, få din partner att slappna av och främja sömnen. Alla vet hur viktig en beröring är. Om vi är nedstämda och en vän ger oss en kram stiger vårt humör snabbt. Likaså tar vi oss för en smärtande kroppsdel om vi gjort oss illa. Massage är behagligt, eftersom det uppfyller vårt behov av beröring.

Massage ökar blodgenomströmningen i ådrorna och stimulerar därmed tillförseln av syre och näringsämnen till alla celler i kroppen. Massage främjar  också bortforslandet av slaggprodukter från kroppen.

Massage skall utövas i ett varmt rum med lätt klädsel. Det brukar finnas handdukar tillgängliga som massören lägger över de områden som massören arbetar med