Läsning av runor & oghamrunor

Om du är intresserad av att få en läsning av Oghamrunor, som är Keltiska trädrunor.

* Fällen – Jag börjar med att ta slumpmässigt från påsen 4 runor som jag lägger i ”De fyra elementens upplägg”
* Jord i Norr – din ankare
* Luft i Öster – kunskap & visdom
* Eld i Söder – Inre liv och andlighet
* Vatten i Väster – känslor och insikt
sedan
kastar jag ut resten av stenarna på fällen och ser var de hamnar i
Cirkeln – ”Nutid – Nuet, Dåtid – har varit & framtid – det som kommer”
Pris: 300 kr (ord. 400 kr)