Kanaliserad meditation

Här kommer en meditation där jag kanaliserade och vi träffade de ” Visa ”

Först börjar vi med en avslappning och sedan gör vi en resa!

Få lite egen tid !

Här kommer en meditation som blev till efter att jag själv hade gjort en rensning inom mig.
Här hade jag en vän i tanken som behövde läkning samt, sedan blev det en kanalisering.
Det är alltid intressant hur meditationerna blir.