Är DU redo att göra en förändring i ditt liv?
Då är hypnos och hypnoterapi väldigt värdefullt för dig.

Hypnos är ett underbart naturligt tillstånd och vi befinner oss i hypnos flera
gånger om dagen, tex innan vi vaknar eller innan vi somnar.

I hypnoterapi arbetar vi snabbt för att komma åt roten till olika symptom.
I vår filosofi finns det alltid en orsak till symptom och när orsaken är känd
släpper symptomen och en befrielse infinner sig. Du avslöjar aldrig något
du inte själv önskar. Du är vaken och har full kontroll över ditt medvetna sinne.

Du kan tex få hjälp med
* Fobier * Rökavvänjning * Viktminskning * Sömnlöshet   
* Depression * Emotionella låsningar/trauman  
* Ångest/oro/stress * Koncentrationsproblem/fokusering
* Dålig självkänsla/dåligt självförtroende samt mycket mer.

Ibland räcker det med att komma på en session och vi har låst upp de
blockeringar som du har. Jag rekommenderar att du bokar tre sessioner
så att vi kan se att de blockeringar vi tittade på är borta.
Första gången ca 90 minuter, andra och tredje gången ca 60 minuter.

En session Pris: 1200 kr
Tre sessioner Pris: 3400 kr


Här kommer lite mer information om hypnos och hypnoterapi
Hypnos är ett ganska laddat ord fylld med mystik, men det har väldigt
lite med hokus bokus att göra. Hypnos är kraftfull och ett naturligt
tillstånd. Hypnos kommer från den grekiska sömnguden Hipos och
direkt översatt betyder ordet sömn. Det har väldigt lite med sömn att
göra och är ett tillstånd där alla våra sinnen blir mer fokuserade.

Om vi visste att vi går in i och ur detta hypnotiska tillstånd varje dag,
och just därför är ett naturligt tillstånd. Det är mer än avslappning och
avslappning är endast en härlig bieffekt av själva tillståndet. All hypnos
är självhypnos. Vill man inte gå in i ett djupare tillstånd av hypnos gör
man det inte heller.

Klienten vill alltid ha kontrollen och det har klienten också. Alla kan bli
hypnotiserade just för att det är ett naturligt tillstånd, men alla vill inte
tillåt sig detta. När du som klient har etablerat en selektiv fokusering,
samt passerat den kritiska faktorn – då befinner du dig i detta tillstånd.
För att åstadkomma en värdefull förändring måste man ta sig förbi denna
faktor och skapa en hållbar undermedveten förändring.

När du inser vilket detta fantastiskt verktyg detta verkligen är.
När du har lärt dig att etablera en selektiv fokusering, samt passerar den
kritiska faktorn, märker du vilka enorma förändringar som går att göra.

Kombination Hypnos och suggestion blir en terapiform som gör ett
förändrat medvetandetillstånd, vanligen är syftet att åstadkomma en
beteendeförändring där fastlåsta känslor frigörs.

I terapeutiska sammanhang står ordet SÖMN för ett förändrat medvetande-
tillstånd, vanligen framkallas av suggestioner. I ett hypnotiskt tillstånd
kopplas det medvetandets kritiska faktor mer eller mindre bort,
varigenom suggestioner kan läggas in okritiskt. Hypnos används både
som psykodynamisk analysmetod och vid behandling av kroppsliga
eller psykiska störningar.

Sedan tusentals år är hypnotiska tillstånd känt fenomen i olika kulturer,
vanligen i religiösa sammanhang bland kelter, druider, indier, perser,
kineser, greker och egyptier.

All hypnos kan egentligen sägas vara självhypnos. Förutsättningen
för att lyckas med hypnos är att klienten är villig att följa hypnotisörens
anvisningar. Klienten är hela tiden medveten om vad som händer.
Det vanliga är att hypnotisören arbetar med klienten för att uppnå rätt
mottaglighet för att öppna upp för klientens mottaglighet i det
undermedvetna sinnet.

Som behandlingsmetod kan hypnoterapi användas som ett led i
självförtroendeträning då ogynnsamma attityder “avprogrammeras” och
nya lärs in, i syfte att lindra smärta, exempelvis vid tandläkarbesök men
också andra psykosomatiska problem. Dessutom finns en icke-terapeutisk,
mer stärkande och självutvecklande hypnos med tillämpning inom
områden som idrott, inlärning, dans och andra konstnärliga aktiviteter.

Många av de problem som vi människor bär med oss, är resultat av vår
totala inlärning genom livet. Ta exempelvis en fobi för spindlar.
Det är en rädsla, som vi inte är födda med. Föräldrar kan, när deras barn är
små, vara mest oroade över vad barnen i oförstånd kan göra med
spindlarna. I motsats härtill kan barnet råka se en spindel, samtidigt som
det blir skrämt av något helt annat. Barnet kopplar ihop rädslan med
spindeln. Denna rädsla växer sig allt starkare ju längre tiden går och
utvecklas i detta fall till en fobi för spindlar.

Faktum är att fobier kan bli så starka, att människor blir fullständigt
paralyserade, just för att det undermedvetna har en sådan otrolig kraft.
Som tur är, så är en fobi väldigt enkel att ta bort.

All yttre reaktion måste ha en inre upplevelse antingen medveten
eller undermedveten.  Dvs att vi är resultatet av vad vi lärt oss genom livet.
Mycket av det vi gör sker med automatik t ex när vi äter, cyklar mm.
När det inlärda redan finns i ditt undermedvetna, skapas en yttre reaktion. 

Vi kan göra en  jämförelse med exempelvis en dator.
Om vi köper en ny dator utan något operativsystem förinstallerat, så visar
skärmen endast en svart bildskärm. Just för att inget program är inlagt, kan
inga kommandon från dig utföras. Det är precis, som med det nyfödda
barnet. Det har inget program inlagt, inget inlärt. Det undermedvetna är
helt blankt och kan därför inte heller utföra något.

Om vi exempelvis skulle installera ett äldre operativsystem Windows 95
eller varför inte ett ännu äldre, ett dos -program från 1980 talet, så skulle
datorn fungera på någon nivå, men absolut inte speciellt bra. På samma sätt
är det med med denna terapi form. Vi bär med oss gammal programmering,
som behöver uppdateras. 

När en emotionell energi som var kopplad till ett problem är borta,
försvinner också reaktionen, och problemet är löst. Du kommer ihåg en
händelse/orsak till problemet men kan inte känna den längre. Hos personen
med spindelfobi, finns inte längre den emotionella koppling som utlöste
denna fobi. Reaktionen blir i stället, att personen rycker på axlarna och inte
bryr sig längre. Det mesta vi bär med oss är inlärda beteenden, som därför
kan förändras. Just därför är denna terapi form så otroligt kraftfull.

Historien talar sitt tydliga språk.
Dave Elman ägnade mer eller mindre hela sitt liv åt hypnoterapi precis som
Gerald Kein tillsammans har de verkat i ca 100 år och hjälpt tiotusentals människor.

Välkommen med din bokning!