Är DU redo att göra en förändring i ditt liv?
Då är hypnos och hypnoterapi väldigt värdefullt för dig.

Hypnos är ett underbart naturligt tillstånd och vi befinner oss i hypnos flera gånger om dagen, tex innan vi vaknar eller innan vi somnar.

I hypnoterapi arbetar vi snabbt för att komma åt roten till olika symptom.
I vår filosofi finns det alltid en orsak till symptom och när orsaken är känd släpper symptomen och en befrielse infinner sig. Du avslöjar aldrig något du inte själv önskar. Du är vaken och har full kontroll över ditt medvetna sinne.

Du kan tex få hjälp med
* Fobier              * Rökavänjning    * Viktminskning      * Sömnlöshet           
* Emotionella låsningar/trauman    * Depression       
* Ångest/oro/stress      * Dålig självkänsla/dåligt självförtroende
* Koncentrationsproblem/fokusering   

Pris: En hypnos session  tar ca 1½ – 2 timmar och kostar  1200:-
(år 2020)

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är NGH.jpg
Är medlem i
SAHH- Skandinavien
NGH – National Guild of Hynotists

Här kommer lite mer information om hypnos och hypnoterapi
Hypnos är ett ganska laddat ord fylld med mystik, men det har väldigt lite med hokus bokus att göra. Hypnos är kraftfull och ett naturligt tillstånd.
Hypnos kommer från den grekiska sömnguden Hipos och direkt översatt betyder ordet sömn. Det har väldigt lite med sömn att göra och är ett tillstånd där alla våra sinnen blir mer fokuserade.

Om vi visste att vi går in i och ur detta hypnotiska tillstånd varje dag, och just därför är ett naturligt tillstånd. Det är mer än avslappning och avslappning är endast en härlig bieffekt av själva tillståndet. All hypnos är självhypnos. Vill man inte gå in i ett djupare tillstånd av hypnos gör man det inte heller.

Klienten vill alltid ha kontrollen och det har klienten också. Alla kan bli hypnotiserade just för att det är ett naturligt tillstånd, men alla vill inte tillåt sig detta. När du som klient har etablerat en selektiv fokusering, samt passerat den kritiska faktorn – då befinner du dig i detta tillstånd. För att åstadkomma en värdefull förändring måste man ta sig förbi denna faktor och skapa en hållbar undermedveten förändring.

När du inser vilket detta fantastiskt verktyg detta verkligen är. När du har lärt dig att etablera en selektiv fokusering, samt passerar den kritiska faktorn, märker du vilka enorma förändringar som går att göra.

Kombination Hypnos och suggestion blir en terapiform som gör ett förändrat medvetandetillstånd, vanligen är syftet att åstadkomma en beteendeförändring där fastlåsta känslor frigörs.

I terapeutiska sammanhang står ordet SÖMN för ett förändrat medvetande- tillstånd, vanligen framkallas av suggestioner. I ett hypnotiskt tillstånd kopplas det medvetandets kritiska faktor mer eller mindre bort,
varigenom suggestioner kan läggas in okritiskt. Hypnos används både
som psykodynamisk analysmetod och vid behandling av kroppsliga
eller psykiska störningar.

Sedan tusentals år är hypnotiska tillstånd känt fenomen i olika kulturer,
vanligen i religiösa sammanhang bland kelter, druider, indier, perser,
kineser, greker och egyptier.

All hypnos kan egentligen sägas vara självhypnos. Förutsättningen
för att lyckas med hypnos är att klienten är villig att följa hypnotisörens anvisningar. Klienten är hela tiden medveten om vad som händer.
Det vanliga är att hypnotisören arbetar med klienten för att uppnå rätt mottaglighet för att öppna upp för klientens mottaglighet i det undermedvetna sinnet.

Som behandlingsmetod kan hypnoterapi användas som ett led i
självförtroendeträning då ogynnsamma attityder “avprogrammeras” och
nya lärs in, i syfte att lindra smärta, exempelvis vid tandläkarbesök men
också andra psykosomatiska problem. Dessutom finns en icke-terapeutisk,
mer stärkande och självutvecklande hypnos med tillämpning inom områden som idrott, inlärning, dans och andra konstnärliga aktiviteter.

Många av de problem som vi människor bär med oss, är resultat av vår
totala inlärning genom livet. Ta exempelvis en fobi för spindlar.
Det är en rädsla, som vi inte är födda med. Föräldrar kan, när deras barn är små, vara mest oroade över vad barnen i oförstånd kan göra med spindlarna. I motsats härtill kan barnet råka se en spindel, samtidigt som det blir skrämt av något helt annat. Barnet kopplar ihop rädslan med spindeln. Denna rädsla växer sig allt starkare ju längre tiden går och
utvecklas i detta fall till en fobi för spindlar.

Faktum är att fobier kan bli så starka, att människor blir fullständigt
paralyserade, just för att det undermedvetna har en sådan otrolig kraft.
Som tur är, så är en fobi väldigt enkel att ta bort.

All yttre reaktion måste ha en inre upplevelse antingen medveten
eller undermedveten.  Dvs att vi är resultatet av vad vi lärt oss genom livet.
Mycket av det vi gör sker med automatik t ex när vi äter, cyklar mm.
När det inlärda redan finns i ditt undermedvetna, skapas en yttre reaktion. 

Vi kan göra en  jämförelse med exempelvis en dator.
Om vi köper en ny dator utan något operativsystem förinstallerat, så visar skärmen endast en svart bildskärm. Just för att inget program är inlagt, kan inga kommandon från dig utföras. Det är precis, som med det nyfödda barnet. Det har inget program inlagt, inget inlärt. Det undermedvetna är helt blankt och kan därför inte heller utföra något.

Om vi exempelvis skulle installera ett äldre operativsystem Windows 95
eller varför inte ett ännu äldre, ett dos -program från 1980 talet, så skulle datorn fungera på någon nivå, men absolut inte speciellt bra. På samma sätt är det med med denna terapi form. Vi bär med oss gammal programmering, som behöver uppdateras. 

När en emotionell energi som var kopplad till ett problem är borta, försvinner också reaktionen, och problemet är löst. Du kommer ihåg en
händelse/orsak till problemet men kan inte känna den längre. Hos personen med spindelfobi, finns inte längre den emotionella koppling som utlöste denna fobi. Reaktionen blir i stället, att personen rycker på axlarna och inte bryr sig längre. Det mesta vi bär med oss är inlärda beteenden, som därför kan förändras. Just därför är denna terapi form så otroligt kraftfull.

Historien talar sitt tydliga språk.
Dave Elman ägnade mer eller mindre hela sitt liv åt hypnoterapi
precis som Gerald Kein tillsammans har de verkat i ca 100 år och hjälpt tiotusentals människor.

Välkommen med din bokning!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer