Här arbetar jag med pendeln, som talar om vilket kort som vi skall titta på.

Du kan ha en fråga eller fler som pendeln pendlar fram.

Sedan läser jag kortet eller korten och använder min intuition och livserfarenhet vid läsningen.

Under läsningen lyssnar jag också på våra guider och hjälpare som ger vägledning om din fortsatta
personliga utveckling.


En session 20 minuter 400 kronor