Kan du lära dig förstå dina drömmar, så kommer du att förstå din själv.

En dröm är en psykisk upplevelse, som oftast uppträder under REM-sömnen där den upplevs ha en berättande form. Mental aktivitet förekommer även under djupsömnen (slow-wave sleep), men är
då nära nog statisk; det rör sig då mer om situationer än om historier.

En dröm upplevs normalt sett som fullt verklig medan den pågår, men i samma ögonblick som den upphör faller den oftast i glömska.
Ibland har man kvar ett vagt minne av till exempel en viss känsla man hade under drömmen. Om man väcks under själva drömsekvensen minns man oftast mer om drömmen.

Att förstå sin dröm
Om du börjar föra anteckningar när du vaknar upp ur en dröm, kan du få mycket information om din själv och vad du behöver tänka på. I drömmen kan det finns nycklar till frågan du har på problemet.