Ett enkelt program med energibaserade tekniker för
underhåll och läkning. 

BodyTalk systemet är ett väletablerat system inom hälsovård
som på ett både omfattande och säkert sätt använder sig av det
senaste inom energimedicin. Dess styrka kommer av att det baserar
sig på en förbättring av kroppens kommunikationsnivå och stimulans
av den egna förmågan att återta och bibehålla en hälsosam balans.

Hjärnbarken
Hjärnbarks tekniken är utformad för att förbättra och balansera

kommunikationen mellan hjärnans två halvor. Jag brukar säga att här
städar vi rummet och lägger allt snyggt på plats.

Strömbrytning
En vanlig sidoeffekt av stress är att kroppen tenderar att “strömbrytas”

vilket innebär en begränsning av hjärnans normala koordination.
Vad är DIN stress i för nivå, vi gör så att den är efter din stress nivå.

(Vid NamalaHealing behandling brukar det oftast komma upp
Hjärnbarken och Strömbrytning)

Vätskebalans
Även om någon dricker mycket vatten är det inte säkert att kroppen

använder det på bästa sätt. Vätskebalanseringstekniken förbättrar
kroppens förmåga att använda det tillgängliga vattnet fullt ut.

Kroppens kemi
Den här fantastiska tekniken är utformad för att stimulera kroppens

immunförsvar att ta itu med både kroniska och akuta besvär.
På grund av olika obalanser i kroppen tas ofta inte virus,

bakterier och parasiter itu med på ett effektivt sätt.


Arbetsprocess
I Body Talk Access arbeta vi med en gammal hatta yoga teknik,
jag trummar lätt på huvudet och hjärnan blir lite irriterad.
Sedan trummar jag på bröstbenet, för att komma ihåg (minnet)

Pris: 200 kr för 15 minuter