Brahehus ruin, som ligger vid Gränna

Första natten var helt ok, med att sova i bil. Vi åker vidare på vår resa nedåt i landet.

Brahehus har tidigare varit ett slottsbyggnad men är nu en ruin.
Denna byggnad finner ni efter europaväg 4, tre km norr om Gränna.

Jag Gogglar om Brahehus och det står på WikipeniA att Per Brahe den yngre låt påbörja bygget av Grahehus 1637, arbetet blev klart i mitten av 1650-talet. Att arbetet blev svårt var för att de använde lokal vätternsandsten som var tvunget att forslas uppför berget. Brahehus var tänkt åt Brahes maka Kristina Stenbock som ett änkesnäste, men hon avled 1650, så byggnaden användes till inkvartering av Brahes gäster.
Mer kan ni läsa på Wikipenia.