Hem - mariecasparsson.com

Vi vet att kroppen har en medfödd kunskap att läka i alla nivåer, så uppmärksammas det inte alltid. Kroppen misslyckas i sitt jobb när dess kommunikationssystem är begränsad  tex. pg av stressen i livet.

BodyTalk är en terapi som fokuserar på att återställa kommunikationen mellan kroppens olika delar och system så att de kan fungera på bästa sätt.

BodyTalk är en kombination av avancerad yoga, advaita filosofi, modern fysik, matematik, energidynamiken i akupunktur, kinesologi och västerländsk medicinsk expertis.

Terapeuten ställer inga diagnos med BodyTalk, eftersom den inte kan känna kroppen den behandlar lika bra som kroppen själv.

Bra resultat uppnås inom nästan alla hälsovården områden. BodyTalk systemet går inte emot några andra existerade behandlingsformer. BodyTalk är enkelt, säkert, icke manipulativt och snabbt. Antalet behandlingar som behövs varierar från klient till klient beroende på olika omständigheter.

Vid slutet av varje behandlingstillfälle frågar terapeuten, på samma sätt som under behandlingens gång, om klientens kropp behöver fler behandlingar och i så fall när.

En del klienter som använder sig av BodyTalk, som förebyggande hälsovård, föredrar att ta en månatlig behandling.

Varför är BodyTalk populärt runt om i världen?


Bra resultat uppnås inom nästan alla hälsovården områden.
BodyTalk är oprovocerande och säkert. Det finns inga kontraindikationer. Ingen diagnos ställs, ingen medicin skrivs ut och inga provocerande tekniker används.

BodyTalk systemet går inte emot några andra existerande behandlingsformer. Klientena uppskattar behandlingarna och resultaten är påtagliga inom alla aspekter av hälsa – mentalt, fysiskt och känslomässigt.

Kan BodyTalk hjälpa mig?
Det som i dag behandlas med BodyTalk är bl.a. Koordinationen mellan vänster och höger hjärnhalva. Andningsmönstret, Ärrvävnad t.ex. efter skador, operationer och vaccinationer. Vätskebalansen, både generellt i kroppen och specifikt för olika organ. De inre organen, De endokrina körtlarna Problem i rörelseapparatens muskler och skelett, Ryggproblem, Infektioner, parasiter, virus, allergier och ackumulerade gifter.´

Tidigare och nuvarande känslomässiga blockeringar, trauman, rädslor och fobier.