“Konsten att möta och arbeta med andliga guider” av Ted Andrews

Det finns flera olika sätt för oss att få kontakt och kommunicera med den andliga världen.

Automatisk skrift är en av de lättaste metoderna för att utveckla din förmåga att kontakta andevärlden, om du inte vill arbeta i grupp. Det första du kan börja träna med, är “kanaliserings skrift”!

1. Försök att ha en fast tid varje dag, då du kan ägna dig åt automatisk
skrift.

2. Sätt dig bekvämt med en penna i handen och ett skrivblock redo. Planera
att regelbundet ha en halvtimma för dig själv.

3. Börja med en bön och ha en bestämd avsikt. Det kan hjälpa att skapa en fridfull atmosfär genom att använda rökelse eller en viss doft och tända ett ljus.

4. Genomför en jämnt stigande avslappning. Använd det mystiska äktenskapet. Be en bön för ledning och beskydd, bjud sedan någon av dina andliga guider att komma fram.

5. Medan du slappnar av ska du vara uppmärksam på vad du känner. I början förhåller du dig passiv och lugn. Meditera och koncentrera dig på att känna om någon ande rör vid dig. När du är helt avslappnad, talar du i ditt inre och ber en andlig guide att dra sig närmare. Var uppmärksam på vad det är du upplever!

Kan du förnimma någonting? En färg? Ett ljud? Ett tryck eller annan beröring?

Ändras temperaturen? Skriv ner varje intryck du får, hur litet och osäkert det än är. (Kom ihåg att du håller på att lära dig känna igen, när en ande närmar sig, och det behöver inte kännas så starkt i början.)

6. Det här steget är ibland svårt för vissa individer, men det är mycket effektivt för att öppna linjerna till kommunikation. Efter det att du har fått din första upplevelse, sitt kvar med pennan i handen och låt den vila på papperet.

Blunda och börja tala med guiden som har närmat sig dig. Var inte orolig att du inbillar dig alltihop. Kom ihåg att vi arbetar med den andliga världen genom föreställnings – förmågan för att bygga upp en medveten varseblivning.

Ställ frågor till guiden och skriv ner svaren allt eftersom de kommer. Öppna inte ögonen för att göra detta, bry dig inte om hur bokstäverna blir.Att hålla ögonen stängda förhindrar distraktioner utifrån och hjälper dig hålla kvar ditt ändrade  medvetandestatus. Efter någon tid kommer förmågan att notera konversationen, med ögonen öppna, att öka. Börja med sådana frågor som:

– Vill du röra vid mig igen?
– Är du en man eller kvinna?
– Är du ofta hos mig?
– När kan jag lättast förnimma dig?
– Vilken uppgift har du i mitt liv?
– Vad heter du?
– Finns det någon speciell färg, ljud eller doft som lättare drar dig närmare mig?
– Kan du visa mig för mitt inre öga hur du ser ut?

(Tappa inte modet om inte detta sker genast. Ha tålamod, det kommer att ske så småningom. När det händer, så vill du kanske försöka rita av det på ditt block.).        

Skriv ner det som kommer i ditt inre. Fortsätt att skriva, och oroa dig inte över att tankarna kanske blir avbrutna, grammatiken eller meningsbyggnaderna.I början bygger du bara upp din mottagningsenergi, för att inspirera anden att komma till dig. Tillåt dina tankar att flöda för att få svar på dina frågor och skriv ner dem. Försök låta bli att försöka förstå eller analysera svaren.

Bara skriv ner dem. När halvtimman är slut kan du gå tillbaka till anteckningarna och läsa igenom dem.

Du håller på att öppna vägarna för kommunikation. För det första, med ditt eget intuitiva jag och sedan slutligen med dina andliga guider. Om du hr tålamod kommer du att finna att dina anteckningar börjar få en viss bestämd personlighet eller stil. Så småningom då bekantskapen och kontaktvägarna är etablerade, så kommer varje guide att börja och sluta kommunikationen på ett bestämt sätt.

Det kan vara en enkel bild som dyker upp inom dig, ett ord eller vad som helst.
På slutet av den anslagna tiden, stanna upp och genomför en avslutning. Be att få tacka de guider som har dragits till dig, antingen du har kunnat känna igen dom eller inte. Genomför Mittpelarövningen för att bli grundad.