När jag har bokat mig på anmälnings formuläret och läst igenom Allmänna villkor nedanför formuläret, förstår jag att denna anmälan är bindande när jag skickar iväg formuläret.

Som utställare är jag tacksam om DU aktivt delar och driver marknadsföring tillsammans med mig. Tillsammans med alla utställare gör vi en fin och härlig hälsomässa.
(obs, har du inte fått svar inom 48 h, maila till mig på massa@lakanen.se)

ALLMÄNNA VILLKOR

Helgen 29-30 april 2023

Adress:                Innebandy Arenan, Stationsvägen 1 Karlstad

Öppet tider:        Lördag 10.00 – 18.00              söndag 10.00 – 16.00
Inflyttning:         fredag  18.00 – 21.00               lördag     8.00 – 9.30
Utflyttning:         söndag 16.00-19.00               

Anmälan och Bekräftelse:
Ni får en bekräftelse att ni har fått en plats på hälsomässan.
Tänk på att när ni skickat in/mailat anmälan är den bindande med utställarens namnunderskrift.
Ni får alltid en bekräftelse om ni har kommit med eller inte.
Tänk på att ni skriver in vad ni har för produkter, tjänster, behandlingar,
då jag inte tar in så många av samma produkt/tjänst.

Inflyttning:
Får inte ske förrän monterytan är betald i sin helhet.

Delad monter plats:
Det är ok att dela plats med annan utställare. Skriv in vem du jobbar med, den som har bokat platsen är ansvarig. (Vid fler än tre stycken deltagare vid en monter yta på 2*2 meter, betalar resterande inträde.) 

Utflyttning:
Ska inte ske före mässans sluttid. Samtliga utställningsföremål ska vara kvar i montern till dess att mässan stänger. Vid hopplockning innan 16.00 tillkommer en avgift på 1000 kr ex moms Plockar ni ihop er monter på lördagen, tillkommer en avgift på 1000 kr ex moms.
(OBS annan överenskommelse kan finnas mellan arrangör & utställare)

Golvytan ska lämnas städad och tom. Skräp slängs i anvisad sop korg men stora emballage tas med av utställaren. Fäll ihop bord, stolar och ställ på angiven plats.
Material som lämnats kvar efter avslutad mässa klassas som avfall.

Betalningsvillkor: 
Vi tar ut en anmälningsavgift på 500 kr som skickas ut efter er anmälan!
Slutfakturan kommer i början av februari 2023 och skall betalas in senast
1 mars-23
El, bord eller stolar går ej att boka under sista veckan.

Återbud/avbokning
Eftersom anmälan är bindande återbetalas ej anmälningsavgiften vid återbud eller avbokning.
Vid avbokning senare än 1 mars, debiteras utställaren 100 % av ordersumman. Oavsett orsak.
Om utställaren inte vill ställa ut fast montern är betald, har Lakanens EnergiKälla rätt att disponera monterytan. Att överlåta montern till annan utställare är inte tillåtet.
OBS för att din avbokning skall vara giltig måste DU begära skriftlig bekräftelse.

Produkter/Behandlingar:
Vi tar emot ett visst antal av varje produkt eller behandling.
Om det finns många med samma produkt eller behandling kommer vi att ta den som anmälde sig först.
Så först till kvarn är det som gäller.

Föreläsningar/Föredrag/Seans: 
Det finns en konferenslokal i samma byggnad. Ni bokar rummet och har tillgång i 50 minuter.
Var klar innan nästa föreläsare kommer.
Respektera tiden ni har fått.
Tar ni betalt för föreläsningen/seansen tillkommer en kostnad på 160 kr ex.moms/föreläsning.
Spelar ingen roll hur många besökare som kommer på er föreläsning/seans.
På mässdagen tar du själv hand om betalningen vid dörren till föreläsnings salen eller i er monter.
Sista anmälan till betald föreläsning är 31 januari -23 innan slutfakturan skickas.

Är föreläsningen gratis, kostar det ingenting för att hålla föreläsning.
Ni kan skriva in om ni önskar föreläsning lördag eller söndag eller båda dagarna i
”övrig information”. Vid många bokningar kan det bli att ni endast får en föreläsning.
Ni kan önska tid, men det blir efterfrågan som avgör när ni kan hålla föreläsning.

Från 2022 har vi också ordnat för föreläsning i mässhallen i ett tält med stolar framför som är kostnadsfritt. Så jag hoppas att det är många som vill hålla föreläsning i mässhallen.

Respektera: 
* Tänk på arbetsron för utställarna och för besökarna. Inga störande ljud som hög musik.
* Trumning på låg ljudnivå är okej. Inga tända ljus eller rökelser får förekomma i lokalen.
* Tänk på våra allergiker när det gäller rökelser.
* Rökning utanför lokalen undanbedes bestämt. Gå en bit ifrån om du är röksugen.
* Restaurangerna/caféer har ensamrätt på all försäljning av mat och dryck.

Reklam i lokalen: 

Om du sätter upp reklam angående föreläsningar eller mässpriser, glöm ej att ta ned det när mässan är klar på söndag.

Marknadsföring
Som utställare deltar jag i marknadsföringen på så sett att jag gör det jag kan för att sprida information om mässan i min omgivning. Mässansvarig marknadsför genom Karlstads kommuns hemsida, affischering, hemsidor, Facebook, Värmlands tidning m.m.

Växelkassa
Se till att du har med dig växelkassa. Lakanens EnergiKälla kan inte hjälpa dig med växel.

Kortbetalning/Swish
Tänk på att många besökare vill kunna betala med kort eller Swish istället för kontanter.

Övriga bestämmelser  
Det är inte tillåtet att ställa ut levande djur, explosiva varor eller bullrande maskiner.
Inte heller varor som är oetiska, har dålig kvalité eller på annat sätt bedöms olämpliga av mässan. Utställare har skyldighet att följa myndighetskrav/Branschkrav och att förse varor med skyddsföreskrifter och godkännande. Arrangören friskriver sig från kostnader som uppkommer pga. att utställare inte följer bestämmelser.

Åverkan  
Det är inte tillåtet att göra åverkan på väggar (spika, såga, måla, borra, häftpistol eller liknande). Åverkan debiteras.

Skadestånd:
Om mässan pga. myndighetsbeslut, force majeure eller annan orsak inställes, äger utställaren inte rätt att resa några som helst ekonomiska krav mot Lakanens EnergiKälla. Inte i något fall ska Lakanens EnergiKälla vara skyldig att ersätta följdskada, indirekt skada, personskada eller förlorad handelsvinst. Utställaren äger icke rätt att mot Lakanens EnergiKälla pga. föreskrift i detta avtal resa krav om återbetalning, nedsättning av avgifter eller om skadestånd etc.

Vi tar avstånd från: 
Arrangören tar avstånd från all form av pornograf, dogm, fundamentalism, rasism och sekterism.
Oss veterligen utövar ingen av våra utställare något av ovanstående.
Utställarna ansvarar själva för sina varor och behandlingar etc.

Försäkringar och Tvister 
Utställaren tecknar och bekostar själv den försäkring som gäller för dennes behandlingar, tjänster eller varor. Vill du ha kvar dina saker över natten är det på egen risk eller genom egen försäkring. Tänk på att du själv är ansvarig för det som lämnas kvar och eventuellt försvinner eller blir förstört.
Med anledning av detta avtal skall i första hand lösas i sämja. Om detta inte leder till en överenskommelse ska tvisten avgöras enligt svensk lag av Karlstads eller Eskilstunas Tingsrätt.
Det finns larm i hallen.

Övrigt:
Jag har planerat att monterplatserna är 50 cm emellan montrarna. Så att det blir lite space emellan.
Allt för säkerheten.
Skiljeväggar finns ej att hyra.