Vad är en ande?

Jag skall här dela in dem i olika grupper.

1. Naturandar.

2. Spöken (andar som inte kan släppa sin föregående inkarnation).

3. Andar i väntan mellan två inkarnationer.

4. Hjälpandar.

5. Medialitet

Vissa av dessa finns i vår vardag. Andra stöter vi på bara ibland.


Naturandar

Naturen är full av andar. Andar som lever i träden, stenarna eller i vattnet. De mytomspunna tomtarna, vättarna och älvorna finns där också men de är gränsfall. De är egentligen inga andar. De är bara svåra att se.

Naturandarna är naturens hjälpandar som arbetar för att naturen skallvara i harmoni. Vättar och tomtar är också hjälpande väsen men de kan hitta på “bus” ibland.

Spöken

Spöken är vårat vanligaste namn för andar som inte kan lämna sin tidigare inkarnation.Av någon anledning, t.ex. en stark känslomässig bindning till något som finns kvar i den fysiska världen. När de ändå inte kan bli kvitt denna bindning så kan de blir kvar i flera hundra år.

Vanligtvis i någon byggnad. Sådana andar behöver hjälp för att finna ljuset. Spöken är egentligen inte farliga. De känns bara obehagliga, oftast p.g.a. den sorg eller ångest de bär på.

Andar har likt människor en aura och när den auran som är ångestladdad kommer in i en människas aura så känner människan det väldigt tydligt. De flesta förstår inte varför de känner så. De reagerar först när de vanliga sinnena stimuleras.

Nu när vi fysiska varelser lever på samma frekvens som andarna så kommer vi att stöta på dem betydligt oftare. Andar i väntan Mellan två inkarnationer är det inte alltid som andar går vidare med en gång. De väntar på det astrala planet för att finna rätt liv att gå in i. Dessa andar träffar vi aldrig på om vi inte söker oss till det astrala planet.

Hjälpandar

På det astrala planet finns också andar som är till för att hjälpa oss människor och vår värld. De har många namn men är ändå detsamma. Shamanerna kallar dem hjälpandar. Vi i västvärlden kallar dem för livsguider. I vissa fall används ordet andliga mästare. Varje människa har en eller flera personliga hjälpandar. De finns alltid hos var och en av oss. Deras uppgift är att leda oss rätt. Den som lyssnar på sina hjälpandar kommer att leva sitt liv i harmoni. Den som inte tror på hjälpandar eller inte har en aning om att de finns gör oftast livet väldigt komplicerat för sig.

Shamanerna söker sig också till de stora hjälpandarna som har svaren på livets gåtor och kan hjälpa shamanen att hela både människor och platser. Den som gör regressioner kan också få träffa både sina personliga och stora hjälpandar. Det sker då i regel när ett tidigare liv har paserats i regressionen och klienten antingen väntar på att gå vidare till ett annat liv eller på att avsluta regressionen.

En del människor säger sig ha kontakt med delfiner. Då fungerar de också som en hjälpande. Oftast vill de ge hela mänskligheten något budskap och använder då en eller några människor för att förmedla vidare detta budskap.

Eftersom det finns människor som egentligen hör hemma på någon annan planet eller i någon annan värld men just nu lever i en inkarnation här så finns det också hjälpandar som hör hemmai andra världar. De som kommer till vår värld kan lätt känna sig ensamma och vilsna utan att förstå varför. Då är det bra om de har en hjälpande från sin egen värld och en från denna värld. Den första får dem att känna sig trygga i sitt nuvarande liv medan den senare hjälper dem att förstå det speciella med att leva på Jorden.

Om du känner dig ensam och vilsen var du än är eller vem du än är med så skall du först upprätta kontakten med dina hjälpandar och sedan låta dem hjälpa dig att hitta likasinnade.

MEDIALITET

Medialaitet är ett samlingsnamn för den som kan se in i astralplanet, se auror och icke fysiska väsen, spå eller är clairvoyant.

I vår tid så är allt fler mediala men det är få som förstår det.Det är svårt att förstå det ickefysiska. Speiellt när vi alla är skolade i naturvetenskapligt tänkande.Det finns några sätt att bli medial.

1. Att födas med gåvan.

2. Att öva upp sig genom ett hälsosamt liv. Vegetarisk kost sägs hjälpa till.

3. Att skärpa de andliga sinnena med hjälp av kristaller, örter, ritualer, “heliga växter”, meditation.

4. Att öva upp sig genom träning. Allt går att lära sig bara man gör det tillräckligt många gånger.

5. Att leva i nuet!

För den som föds medial är det svårt att förstå att inte alla är det. Sanningen är att alla är det mer eller mindre men för några få är det väldigt påtagligt. De flesta förtränger det eller förklarar det som fantasier.

Att barn ser och hör saker är inte fantasier. Det är verkliga upplevelser för dem men förklaras som fantasier av vuxna. Eftersom vuxna avfärdar det som något som inte tillhör livet så glömmer barnen bort det eller förtränger det.

Plötsliga idéer eller insikter är mediala fenomen som inte skall förklaras bort utan istället förverkligas. Ett språkligt resonerande med dig själv har inte med medialitet att göra.

Den som är medial kan oftast kommunicera med sin hjälpande eller livsguide som det också kallas. Vi får alla budskap från våra hjälpandar men många tar det som en egen tanke och inte som någon annans röst. Egentligen är det sällan någon annans röst för hjälpandarna använder sig av våra egna associationer.

D.v.s att det talar till oss med våra egna ord eller egna bilder för att vi skall

förstå.