Allmänna villkor för Hälsomässan 27-28 augusti

Adress:                Vilstahallen, Vasavägen   633 58 Eskilstuna

Öppet tider:        Lördag 10.00 – 18.00                        söndag 10.00 – 16.00
Inflyttning:         fredag  18.00 – 21.00                        lördag     8.00 – 9.30
Utflyttning:         söndag 16.00-19.00                          (OBS, Lämna golvytan städad och ren efter dig.)

Anmälan och Bekräftelse:
Ni får en bekräftelse att ni har fått en plats på hälsomässan.
Tänk på att när ni skickat in/mailat anmälan är den bindande med utställarens namnunderskrift.
Ni får alltid en bekräftelse om ni har kommit med eller inte.
Tänk på att ni skriver in vad ni har för produkter, tjänster, behandlingar då jag inte tar in så många av samma produkt/tjänst.

Inflyttning:
Får inte ske förrän monterytan är betald i sin helhet.

Delad monter plats:
Det är ok att dela plats med annan utställare. Skriv in vem du jobbar med, den som har bokat platsen är ansvarig. (Vi hoppas att ni inte är fler än tre stycken deltagare vid en monter yta på 2*2 meter.) 

Utflyttning:
Ska inte ske före mässans sluttid. Samtliga utställningsföremål ska vara kvar i montern till dess att mässan stänger. Golvytan ska lämnas städad och tom. Skräp slängs i anvisad sop korg. Fäll ihop bord, stolar och ställ på angiven plats. Material som lämnats kvar efter avslutad mässa klassas som avfall.

Betalningsvillkor: 
Vi tar ut en anmälningsavgift på 300 kr som skickas ut efter er anmälan!
Slutfakturan kommer i början av juli 2022 och skall betalas in senast 1 augusti.
El, bord eller stolar går ej att boka under mässhelgen.

Produkter/Behandlingar:
Vi tar emot ett visst antal av varje produkt eller behandling. Om det finns många med samma produkt eller behandling
kommer vi att ta den som anmälde sig först. Så först till kvarn är det som gäller.

Föreläsningar/Föredrag/Seans: 
Det finns konferenslokal i anslutning till Vilstahallen, i Vilstasporthotell. Ni bokar rummet och har tillgång i 50 minuter.
Var klar innan nästa föreläsare kommer. Respektera tiden ni har fått.
Tar ni betalt för föreläsningen/seansen tillkommer en kostnad på 160 kr ex. moms/föreläsning.
Spelar ingen roll hur många besökare som kommer på er föreläsning/seans. På mässdagen tar du själv hand om betalningen vid dörren till föreläsnings salen.
Sista anmälan till föreläsning är 1 juni-22 innan slutfakturan skickas.

Är föreläsningen gratis, kostar det ingenting för att hålla föreläsning.
Ni kan skriva in om ni önskar föreläsning lördag eller söndag eller båda dagarna i det ”övrig information”.
Vid många bokningar kan det bli att ni endast får en föreläsning. Ni kan önska tid, men det blir efterfrågan som avgör när ni kan hålla föreläsning.
För 2022 har vi också ordnat för föreläsning i mässhallen i ett tält med stolar framför som är kostnadsfritt.
Så jag hoppas att det är många som vill hålla föreläsning i mässhallen.

Respektera: 
Arbetsron för utställarna. Inga störande ljud som hög musik. Trumning på låg ljudnivå är okej.
Inga tända ljus eller rökelser får förekomma i lokalen. Tänk på våra allergiker när det gäller rökelser.
Restaurangerna/caféer har ensamrätt på all försäljning av mat och dryck.
Rökning utanför lokalen undanbedes bestämt. Gå en bit ifrån om du är röksugen.

Reklam i lokalen: 
Om du sätter upp reklam angående föreläsningar eller mässpriser, kom ihåg att ta ned det när mässan är slut på söndag.

Marknadsföring
Som utställare deltar jag i marknadsföringen på så sett att jag gör det jag kan för att sprida information om mässan i min omgivning. Mässansvarig marknadsför genom Eskilstuna kommuns hemsida, affischering runt staden samt i med omnejd, hemsidor, Facebook, Eskilstuna kuriren m.m.

Växelkassa
Se till att du har med dig växelkassa. Lakanens EnergiKälla kan inte hjälpa dig med växel.

Kortbetalning/Swish
Tänk på att många besökare vill kunna betala med kort eller Swish istället för kontanter.

Övriga bestämmelser  
Det är inte tillåtet att ställa ut levande djur, explosiva varor eller bullrande maskiner. Inte heller varor som är oetiska, har dålig kvalité eller på annat sätt bedöms olämpliga av mässan. Utställare har skyldighet att följa myndighetskrav/Branschkrav och att förse varor med skyddsföreskrifter och godkännande. Arrangören friskriver sig från kostnader som uppkommer pga. att utställare inte följer bestämmelser.

Åverkan  
Det är inte tillåtet att göra åverkan på väggar (spika, såga, måla, borra, häftpistol eller liknande). Åverkan debiteras.

Skadestånd:
Om mässan pga. myndighetsbeslut, force majeure eller annan orsak inställes, äger utställaren inte rätt att resa några som helst ekonomiska krav mot Lakanens EnergiKälla. Inte i något fall ska Lakanens EnergiKälla vara skyldig att ersätta följdskada, indirekt skada, personskada eller förlorad handelsvinst. Utställaren äger icke rätt att mot Lakanens EnergiKälla pga. föreskrift i detta avtal resa krav om återbetalning, nedsättning av avgifter eller om skadestånd etc.

Vi tar avstånd från: 
Arrangören tar avstånd från all form av pornograf, dogm, fundamentalism, rasism och sekterism. Oss veterligen utövar ingen av våra utställare något av ovanstående. Utställarna ansvarar själva för sina varor och behandlingar etc.

Försäkringar och Tvister 
Utställaren tecknar och bekostar själv den försäkring som gäller för dennes behandlingar, tjänster eller varor. Vill du ha kvar dina saker över natten är det på egen risk eller genom egen försäkring. Tänk på att du själv är ansvarig för det som lämnas kvar och eventuellt försvinner eller blir förstört.
Med anledning av detta avtal skall i första hand lösas i sämja. Om detta inte leder till en överenskommelse ska tvisten avgöras enligt svensk lag av Eskilstuna Tingsrätt.
Mässarrangören kommer att sova över i hallen, då det inte finns larm.

Övrigt:
Jag har planerat att monterplatserna är 50 cm emellan montrarna. Så att det blir lite space emellan. Allt för säkerheten.
Skiljeväggar finns ej att hyra.

Anmälan: När jag skickar in min anmälan förstår jag att den är bindande, Lakanens EnergiKälla återkommer med en skriftlig bekräftelse på er anmälan.

OBS!
* Jag är medveten om att jag själv ansvarar för varor och inredning under hela helgen och har ordnat Med egna försäkringar.
* Jag lämnar min golvyta städad och ren och accepterar att packa ihop mina saker först när mässan stänger kl. 16.00 på söndagen.
* Jag är också medveten om hur stor yta jag har beställt och använder inte mer golvyta än jag har betalat för.