Kineserna insåg för tusentals år sedan att livsenergin (qi)
flödar genom kroppen qi kanaler som vi idag kallar meridianer. Meridianerna transporterar energin mellan kroppens körtlar
och organ. Akupunkturens syfte är att upprätthålla god fysiks
och känslomässig hälsa genom att befrämja ett harmoniskt
flöde av qi.

Det ligger många akupunkter längst meridianerna där energi-
mängden ökas eller minskas genom stick med hårfina nålar.