Akupressur

Händerna, Massage, Behandling, Fingrar, Palm

Akupressurens helande konst går tusentals år tillbaka
i tiden och har sina rötter i den österländska medicinen.

Akupressur handlar om att trycka med finger topparna
mot kroppens viktiga energipunkter, så kallade akupunkter,
för att stimulera energiflödet och ge bättre hälsa.
I den traditionella kinesiska medicinen finns det 365
akupunkter längs de tolv meridianerna i kroppen.

Akupressur skall aldrig göra ont, men det är inte ovanligt
att man känner sig lätt bedövad eller upplever stickande känslor.
Trycket ska kännas tydligt men lättas om det börjar göra ont.

Andningen är mycket viktig under akupressurbehandlingen,
eftersom den stimulerar energiflödet. Trycket mot akupunkten
stimulerar och reglerar flödet av livsenergi i kroppen.